Coronaviruset // Trening for løpere og skøyteskolen stanses inntil videre. // All training for skaters and the skating school will be suspended for the time being.

Postet av Michael Bruteig den 12. Mar 2020

Coronaviruset // BSK styret har besluttet at all trening for løpere og skøyteskolen stanses inntil videre.


Hei alle skøytevenner med skøyteskolebarn. 
Styret i Bærum skøyteklubb har besluttet å stanse all organisert trening i klubben i ishallen for løpere og for skøyteskolen.
Utviklingen av tiltak fra myndighetene og sentrale organisasjoner blir også strengere og strengere. Folkehelseinstituttet ber om at alle som kan bidrar med kontaktreduserende tiltak. Dette er tiltak som er viktige for å redusere eventuell smitte fra person til person i samfunnet, og dermed beskytte de sårbare gruppene. Dette for å bidra til at det er kapasitet i helsetjenesten til å ta seg av de som behøver det. De fleste skøyte-arrangementer er avlyst eller utsatt til senere på året.
Selv om vi nå stanser den organiserte delen av treninger, kan den enkelte fortsatt holde seg i form fysisk aktivitet og trene barmark.
Endring i treningssituasjonen eller annen relevant informasjon deles denne på våre kanaler til våre medlemmer.


The Coronavirus // BSK Board has decided that all training for skaters and the skating school will be suspended for the time being.

Hi all ice skating friends with ice skaters or ice skating school children.

The board of Bærum ice skating club has decided to stop all organized training in the club in the ice hall for skaters and for the skating school.

The development of measures by the authorities and central organizations is becoming stricter and more stringent. The Public Health Institute requests that everyone who can, should contribute with contact reducing measures. These are measures that are important to reduce possible infection from person to person in the community, and thus protect the vulnerable groups. This is to contribute to the capacity of the health service to care for those who need it. Most skating events are canceled or postponed until later in the year.

Even though we now stop the organized part of training, the individual can still stay in shape of physical activity and exercise bare ground.

Changes to the training situation or other relevant information are shared on our channels to our members.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.