Vi ønsker deg som forelder/foresatt til barn og utøvere i Bærum skøyteklubb hjertelig velkommen :)

Vi er en liten, foreldredrevet klubb hvor vi voksne forsøker å bidra slik at barna våre skal ha en fin klubb med gode trenere å gå til. Men vi er avhengig av at alle bidrar litt, ellers blir det mye på få.

Medlemskapet koster bare kr 100,- og vi ønsker at alle foresatte til skøytebarn melder seg inn. Det kan du gjøre her: innmelding


Dugnadsarbeidet er i all hovedsak begrenset til de som har barn som trener i ukedagene. Det vil si at når du takker ja til trening i uken for ditt barn, så er du også villig til å bidra litt med fritiden din.

Dugnadsarbeidet i klubben er allikevel begrenset.

- Vi plukker søppel to ganger i året.

- Vi baker til jul- og vår-avslutning og har kioskvakt.

- Vi avholder ett eller to stevner i året. Foreldre til konkurranseløpere må nok stille hele helgen. Foreldre til barn som har tatt test to, kan stille så mye de ønsker, men minst en dag. Under disse stevene trenger vi hjelp til planlegging og gjennomføring, rigging på fredag, baking og salg i kiosk, blomstersalg, dørvakter, speakere og opprydning søndag.

- Verv: Her er en liste over noen av de viktige vervene som vi foreldre må fylle. Ta kontakt om du er interessert i et av dem!

      - Styret har fem medlemmer og to vara (bla. leder, sekretær, kasserer, lisensansvarlig)

      - Valgkomité og revisor

      - Stevneansvarlig

      - Skøyteskoleansvarlig

      - Skøyteutleieansvarlig


Det er hyggelig og sosialt å bidra, og barna setter stor pris på at foreldrene engasjerer seg i idretten deres :)

Til info, så er vi så heldige at noen av våre trenere også jobber på dugnad, så om noen foreldre er tidligere kunstløpere, tar vi hjertens gjerne imot den slags innsats også :)