Velkommen

Her kan du lese nyheter fra klubben vår. Vi legger ut informasjon om skøyteskolen, aspiranter og aktive konkurranseløpere.

Vår sponsor, som støtter oss med profilering:

Bedre synlig. Synlig bedre.

Profilforum gjør kundene synlige. På riktig måte, til riktig tid og til avtalt pris. Hver gang. Vi består av stolte, skikkelige og hyggelige fagfolk med høy kunnskap og høyt engasjement.

www.profilforum.no
Vår sponsor:

www.okbingo.no