Gruppenes nivåinndeling (normalfordeling)

Gruppe 1 
 Grunnleggende skøyteferdigheter. Her trener barna på å holde balansen på isen, og kjenne seg trygg på isen. De trener på å gå, bremse, svinge, snu, bøye seg ned, stå på ett ben og kjenne på at en kan snurre litt. Viktigst av alt er at de skal ha det gøy og føle glede over å være på isen.

Når disse barna viser at de har gode skøyteferdigheter, klarer å bremse og forståelse av skøytens funksjon blir de flyttet over til gruppe 2.

Gruppe 2
 På denne gruppen begynner barna å lære forskjellige elementer. Det er elementer som slalom, ett ben, gange bakover, kringler, vending på to ben, svinge på ett ben – samtidig som lek er en stor del av treningene for gruppe 2. Det er på denne gruppen en starter å teste barna smått. Da tenkes det på merkene: skøyteskolemerke og skolemerket i bronse.

Gruppe 3

Denne gruppen trener på mye av det samme som gruppe 2, men den er delt som at gruppen er eldre enn de på gruppe to. derfor blir også fokus satt mer på ferdigheter enn lek. Fokus ligger på at barna skal oppleve mestring og motivasjon. Siden barna er eldre, er også treningen tilpasset dette. De trener mer på buer, legge over (forover og bakover), flyvern, piruetter på to og ett ben, utfall, slyngetrinn, vending på to og ett ben, skredderhopp og tre-tall. Dette innebærer merkene skøytemerke i sølv og gull, og test 1.

Gruppe 4
Denne gruppen trener mer på skøyteferdigheter, hvor grunnelementene får forøvelser foran seg. Denne gruppen trener på test 2.

Gruppe 5

Disse trener opp mot å bli eller er aspiranter og trener derfor på test 2 og 3.