2023 BSK Vinter Skøyteskole

Postet av Bærum Skøyteklubb den 18. Des 2022

Vi starter opp igjen over nyttår med vårt vinterkurs som går fra 15. januar til 26.mars. 

Sted: Bærum Ishall. Hauger Skolevei 5, 1351 Rud

* kl 11:30-11.55: Oppvarming, øvelser på barmark, skifte til skøyter og hjelm
* kl 12:00-12:50: Istid

Link til påmelding om mer informasjon
BSK Romjul Skøyteskole

Postet av Bærum Skøyteklubb den 23. Jun 2022Skøyteskole i Romjulen! 

Vi inviterer til mini-skøytekurs i romjulen. Dette er en fin introduksjon for de mellom 5-14 år som er helt nye og gir muligheten til å fortsette på nytt kurs etter nyttår som går frem til påske. 

Tidspunkter; 

27/12  kl 11-12

29/12 kl 17-18

30/12 kl 11-12

Pris: Kr 330 pr. barn // Sted: Bærum Ishall på Rud

Nye medlemmer i klubben må i tillegg betale medlemskontigent på Kr 100,- Dette dekker også forsikringer. 

NB! Møt 20 min før start, så blir det god tid å få på skøyter og utstyr. 

Alle barn må bruke hjelm. 

Link til påmelding; https://www.superinvite.no/#/invitation/65684369725be7c63a49221213a928e6

Målet med skøyteskolen:

* Oppleve mestring og glede på isen.

* Bli en trygg skøyteløper, men ingen prestasjonskrav.

* Muligheter for de som ønsker å lære hopp, piruetter og etter hvert trene flere dager i uken

* Muligheter for de som ønsker å gå oppvisninger og konkurranser.

* Skape gode holdninger og relasjoner på og utenfor isen.

* Barnet må kunne reise seg selv på skøyter og bør være motivert/ha lyst til å gå på skøyteskolen.


Påmelding til skøyteskolens vårsemester er i gang!

Postet av Bærum Skøyteklubb den 1. Apr 2022


BSK sin skøyteskole Våris 2022

Her melder du deg på til vårens skøyteskole for barn mellom 5 og 14 år.

Målet med skøyteskolen:

* Oppleve mestring og glede på isen.

* Bli en trygg skøyteløper, men ingen prestasjonskrav.

* Muligheter for de som ønsker å lære hopp, piruetter og etter hvert trene flere dager i uken

* Muligheter for de som ønsker å gå oppvisninger og konkurranser.

* Skape gode holdninger og relasjoner på og utenfor isen.

* Barnet må kunne reise seg selv på skøyter og bør være motivert/ha lyst til å gå på skøyteskolen.


LINK TIL PÅMELDING

Praktisk informasjon:

Skøyteskolen foregår hver søndag fra 12:00-12:50 (oppmøte 1130 - oppvarming og sette på skøyter) for gruppe 1-3 og 13:00-13:50 (oppmøte 1230 - oppvarming og sette på skøyter) for gruppe 4-6. Det kan bli justeringer på treningstiden ila kurset.

Sted: Bærum Ishall - adresse: Hauger Skolevei 5, 1351 Rud

Siste søndagen er det normalt et avslutningshow, hvor barna kan vise familie og venner litt av det de har lært :)

Fra hhv. kl. 11:30 og 12:30 er det oppvarming og barmark i 15 minutter. Så får barna tid til å ta på skøytene, før de går på isen. Barmarkstreningen er viktig fordi den har med øvelser som også gjøres på isen. Den gjør barna generelt sterkere og skaper en god holdning i forhold til at oppvarming er viktig før man trener.

Utstyr: Hjelm er påbudt.

Vi anbefaler ull innerst, vanter og myke, tettsittende klær det er lett å bevege seg i. Foreldre er hjertelig velkomne til å se på treningene - husk å kle dere godt, dere også :) Det er ca +8 grader C i skøytehallen.

Skøyter: Vi anbefaler på det sterkeste at barna har skikkelige danseskøyter. Ikke de som kjøpes i sportsbutikker. Vi leier ut skøyter til de minste, fra str 27-33, og så har vi noen få i større størrelse. Årsaken til at skøytene er så viktige, er at læret i såkalte "proffskøyter" er mye stivere og dermed ikke bare gir en større beskyttelse for ankelen, men helt klart større komfort, mestring og glede for barna.

Ta kontakt med skøyteskolen (bskskoyteskolen@gmail.com) om du er interessert i å leie, gjerne med en gang du har meldt på barnet.

PRIS: 1080,- for hele semesteret, (9 ganger) 

Nye deltakere må betale obligatorisk medlemsavgift på kroner 100.-

For barn født før 01.01.2005 - 31.12.2009, påløper en grunnlisens ungdom (forsikring) til Norges idrettsforbund på kr 570,-  (egen faktura/betaling) - https://www.skoyteforbundet.no/lisens/

Klubbmesterskap 2022

Postet av Bærum Skøyteklubb den 13. Mar 2022


Tirsdag 8/3 gjennomførte vi klubbmesterskap for alle konkurranseløpere. Det ble en hyggelig kveld hvor familie og venner endelig kunne komme å se på igjen. Vi hadde to eksterne dommere som både ga normal score på løpene og brukte betydelig tid i etterkant til å gi kvalitativ tilbakemelding med tips og råd til alle løperne. 


Videoen er et sammendrag av løpene fra mesterskapet. 

Klubbmesterskap 2022

Postet av Bærum Skøyteklubb den 13. Mar 2022

Tirsdag 8/3 gjennomførte vi klubbmesterskap for alle konkurranseløpere. Det ble en hyggelig kveld hvor familie og venner endelig kunne komme å se på igjen. Vi hadde to eksterne dommere som både ga normal score på løpene og brukte betydelig tid i etterkant til å gi kvalitativ tilbakemelding med tips og råd til alle løperne. 

Videoen er et sammendrag av løpene fra mesterskapet. 

Årsmøte 2022 Bærum Skøyteklubb 21 april

Postet av Bærum Skøyteklubb den 13. Mar 2022
Vi inviterer til årsmøte i Bærum Skøyteklubb for alle medlemmer

Møtested: Digitalt på Teams 

Tid: Mandag 21.april 2022 kl. 19:00. 

Foreløpig saksliste: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. (Betalt medlemskap, fyller 15 i 2021 eller eldre, vært medlem mer enn 1 måned.) 

2. Velge dirigent. 

3. Velge protokollfører. 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle idrettslagets årsberetning.

 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning . 

0. Behandle forslag og saker (herunder strategi for klubbens utvikling). 

11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter til styret.

12. Vedta idrettslagets budsjett. 

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

4. Foreta følgende valg: a) Styre med leder, nestleder, tre (to) styremedlemmer og to (ett) varamedlem(mer). b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem. c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. 


Link til møtet; 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmJhMGM2NzAtZTAyZi00MWRlLWE5MWUtNTAzZjVhMmQ1NWZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22457844f7-c935-451c-ae3b-061c833603d6%22%2c%22Oid%22%3a%22a6b5548d-31ac-4235-8334-31bb87134b6c%22%7d


Vel møtt! 

Med vennlig hilsen Styret i Bærum skøyteklubb

Forsinket juleavslutning for konkurranse løpere

Postet av Bærum Skøyteklubb den 10. Jan 2022

Dessverre ble både juleavslutning for konkurranse løpere og skøyteskolen avlyst før jul på grunn av de innskjerpede Corona tiltakene. Med noe lettelser over nyttår arrangerte vi en liten avslutning av juleshowet for de eldste 9 januar. Se en liten video her med oppsummering fra showet. 


Vi ønsker samtidig alle sammen riktig godt nyttår og minner om at skøyteskolen starter neste søndag den 16.