Juleshow for Skøyteskolen 19.12 dessverre avlyst

Postet av Bærum Skøyteklubb den 17. Des 2021

Vi har fått nye anbefalinger fra Bærum kommune om fritidsaktiviteter for barn, i tillegg til at alle barneskolene har gått over til hjemmeskole med virkning fra i 16.12. For oss innebærer det at vi velger å følge anbefalingene og avlyse juleshowet for skøyteskolen denne gangen.

Det er veldig leit å måtte gå til dette steget, men vi syns også det er viktig å forsøke å holde seg frisk og fin til jul og nyttår. Vi forsøker å finne en anledning til å lage en oppvisning på nyåret så fort det lar seg gjøre. Diplomer og merker vil også bli utdelt da.
Påmelding til Skøyteskolen vinter 2022

Postet av Bærum Skøyteklubb den 17. Des 2021

Nå er det åpnet for påmelding til Skøyteskolen Vinter 2022 med oppstart 16 januar. Les mer og meld dere på her: 

Skøyteskolen (bsk-kunstlop.no) 


Nasjonalt stevne 13-14/11

Postet av Bærum Skøyteklubb den 12. Nov 2021

Klubben arrangerer nasjonalt stevne kommende helg 13-14/11. Opprinnelig var det et stevne for klasser der vi selv hadde få løpere. Men etter påmeldingsfristen, var det påmeldt færre løpere enn maks antall, og stevnet ble utvidet også med de lavere klassene. Dette medfører at de fleste av våre løpere får anledning å delta i stevnet denne gangen. Og det er jo kjempehyggelig når klubben står på for å få til et fint og hyggelig arrangement for deltagere fra hele landet. 
Her ser vi en del av våre ivrige løpere - noen som skal delta, mens noen må vente til et annet stevne og har andre oppgaver under stevnet. Skøyteskolen må dessverre avlyses denne søndagen, men er velkommen som publikum under stevnet.
Vi ønsker alle velkommen til Bærum Ishall og BSKs stevne.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021 I BÆRUM SKØYTEKLUBB // 2. mars kl 18

Postet av Bærum Skøyteklubb den 24. Jan 2021

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021 I BÆRUM SKØYTEKLUBB 

Møtested: Digitalt på Teams evt om mulig Bærum idrettspark (planlagt – vil bekreftes) 

Tid: Tirsdag 2.mars 2021 kl 18:00 - 20:00

NB! Det er sendt invitasjon til teams-møte digitalt til alle registrerte medlemmer i 2020-21.

Foreløpig saksliste:

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

(Betalt medlemskap, fyller 15 i 2020 eller eldre, vært medlem mer enn 1 måned.)

2.         Velge dirigent.

3.         Velge protokollfører.

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.         Godkjenne innkallingen.

6.         Godkjenne saklisten.

7.         Godkjenne forretningsorden.

8.         Behandle idrettslagets årsberetning.

9.         Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontroll-utvalgets beretning / revisors beretning. 

10.       Behandle forslag og saker.      

11.       Fastsette medlemskontingent, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter til styret.

12.       Vedta idrettslagets budsjett.

13.       Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14.       Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, tre styremedlem og to varamedlemmer.

b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem (nytt fra 2020). 

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Har du ikke mottatt innkalling på e-post, vennligst send melding til bskposten@gmail.com for invitasjon. Gjelder også nye medlemmer etter 23/1-21

Vel møtt! 

Med vennlig hilsen 

Styret i Bærum skøyteklubb
100 glade barn på isen i romjula.

Postet av Bærum Skøyteklubb den 1. Jan 2021

I romjulen arrangerte BSK skøytekurs over tre dager.

100 barn på tre kurs fikk oppleve skøyteglede i Bærum ishall under kyndig veiledning av våre trenere og løpere. Utrolig moro å se hvor mye barna lærte på så kort tid.

Vi håper å se mange av barna på isen i fremtiden også. Skøyteinteressen er stor og BSK sitt vinterkurs er fullbooket. 

Ønsker alle skøyteinteresserte et godt nytt år!