Årsmøte 2023 Bærum Skøyteklubb

Postet av Bærum Skøyteklubb den 13. Feb 2023


Klubben inviterer alle medlemmer til Årsmøte. Det er en viktig anledning til å være med å gjøre en forskjell i klubben vår. Dersom du ønsker å fremme et saksforslag kan det gjøres til bskposten@gmail.com


Tidspunkt:.Tirsdag 18 April klokken 1900

Sted: Hauger Skole

Foreløpig agenda:  

1. Godkjenne de stemmeberettigede. (Betalt medlemskap, fyller 15 i 2023 eller eldre, vært medlem mer enn 1 måned.) 

2. Velge dirigent. 

3. Velge protokollfører. 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle idrettslagets årsberetning.

 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning . 

0. Behandle forslag og saker (herunder strategi for klubbens utvikling). 

11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter til styret.

12. Vedta idrettslagets budsjett. 

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

.Vel møtt!

2023 BSK Vinter Skøyteskole

Postet av Bærum Skøyteklubb den 18. Des 2022

Vi starter opp igjen over nyttår med vårt vinterkurs som går fra 15. januar til 26.mars. 

Sted: Bærum Ishall. Hauger Skolevei 5, 1351 Rud

* kl 11:30-11.55: Oppvarming, øvelser på barmark, skifte til skøyter og hjelm
* kl 12:00-12:50: Istid

Link til påmelding om mer informasjon
Årsmøte 2022 Bærum Skøyteklubb 21 april

Postet av Bærum Skøyteklubb den 13. Mar 2022
Vi inviterer til årsmøte i Bærum Skøyteklubb for alle medlemmer

Møtested: Digitalt på Teams 

Tid: Mandag 21.april 2022 kl. 19:00. 

Foreløpig saksliste: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. (Betalt medlemskap, fyller 15 i 2021 eller eldre, vært medlem mer enn 1 måned.) 

2. Velge dirigent. 

3. Velge protokollfører. 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle idrettslagets årsberetning.

 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning . 

0. Behandle forslag og saker (herunder strategi for klubbens utvikling). 

11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter til styret.

12. Vedta idrettslagets budsjett. 

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

4. Foreta følgende valg: a) Styre med leder, nestleder, tre (to) styremedlemmer og to (ett) varamedlem(mer). b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem. c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. 


Link til møtet; 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmJhMGM2NzAtZTAyZi00MWRlLWE5MWUtNTAzZjVhMmQ1NWZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22457844f7-c935-451c-ae3b-061c833603d6%22%2c%22Oid%22%3a%22a6b5548d-31ac-4235-8334-31bb87134b6c%22%7d


Vel møtt! 

Med vennlig hilsen Styret i Bærum skøyteklubb

Klubbmesterskap 2022

Postet av Bærum Skøyteklubb den 13. Mar 2022

Tirsdag 8/3 gjennomførte vi klubbmesterskap for alle konkurranseløpere. Det ble en hyggelig kveld hvor familie og venner endelig kunne komme å se på igjen. Vi hadde to eksterne dommere som både ga normal score på løpene og brukte betydelig tid i etterkant til å gi kvalitativ tilbakemelding med tips og råd til alle løperne. 

Videoen er et sammendrag av løpene fra mesterskapet. 

Klubbmesterskap 2022

Postet av Bærum Skøyteklubb den 13. Mar 2022


Tirsdag 8/3 gjennomførte vi klubbmesterskap for alle konkurranseløpere. Det ble en hyggelig kveld hvor familie og venner endelig kunne komme å se på igjen. Vi hadde to eksterne dommere som både ga normal score på løpene og brukte betydelig tid i etterkant til å gi kvalitativ tilbakemelding med tips og råd til alle løperne. 


Videoen er et sammendrag av løpene fra mesterskapet.