Årsmøte 2023 Bærum Skøyteklubb

Postet av Bærum Skøyteklubb den 13. Feb 2023


Klubben inviterer alle medlemmer til Årsmøte. Det er en viktig anledning til å være med å gjøre en forskjell i klubben vår. Dersom du ønsker å fremme et saksforslag kan det gjøres til bskposten@gmail.com


Tidspunkt:.Tirsdag 18 April klokken 1900

Sted: Hauger Skole

Foreløpig agenda:  

1. Godkjenne de stemmeberettigede. (Betalt medlemskap, fyller 15 i 2023 eller eldre, vært medlem mer enn 1 måned.) 

2. Velge dirigent. 

3. Velge protokollfører. 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle idrettslagets årsberetning.

 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning . 

0. Behandle forslag og saker (herunder strategi for klubbens utvikling). 

11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter til styret.

12. Vedta idrettslagets budsjett. 

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

.Vel møtt!Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.