INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021 I BÆRUM SKØYTEKLUBB // 2. mars kl 18

Postet av Bærum Skøyteklubb den 24. Jan 2021

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021 I BÆRUM SKØYTEKLUBB 

Møtested: Digitalt på Teams evt om mulig Bærum idrettspark (planlagt – vil bekreftes) 

Tid: Tirsdag 2.mars 2021 kl 18:00 - 20:00

NB! Det er sendt invitasjon til teams-møte digitalt til alle registrerte medlemmer i 2020-21.

Foreløpig saksliste:

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

(Betalt medlemskap, fyller 15 i 2020 eller eldre, vært medlem mer enn 1 måned.)

2.         Velge dirigent.

3.         Velge protokollfører.

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.         Godkjenne innkallingen.

6.         Godkjenne saklisten.

7.         Godkjenne forretningsorden.

8.         Behandle idrettslagets årsberetning.

9.         Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontroll-utvalgets beretning / revisors beretning. 

10.       Behandle forslag og saker.      

11.       Fastsette medlemskontingent, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter til styret.

12.       Vedta idrettslagets budsjett.

13.       Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14.       Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, tre styremedlem og to varamedlemmer.

b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem (nytt fra 2020). 

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Har du ikke mottatt innkalling på e-post, vennligst send melding til bskposten@gmail.com for invitasjon. Gjelder også nye medlemmer etter 23/1-21

Vel møtt! 

Med vennlig hilsen 

Styret i Bærum skøyteklubb


0 Kommentar

100 glade barn på isen i romjula.

Postet av Bærum Skøyteklubb den 1. Jan 2021

I romjulen arrangerte BSK skøytekurs over tre dager.

100 barn på tre kurs fikk oppleve skøyteglede i Bærum ishall under kyndig veiledning av våre trenere og løpere. Utrolig moro å se hvor mye barna lærte på så kort tid.

Vi håper å se mange av barna på isen i fremtiden også. Skøyteinteressen er stor og BSK sitt vinterkurs er fullbooket. 

Ønsker alle skøyteinteresserte et godt nytt år!
0 Kommentar

Klubbmesterskap 2020

Postet av Bærum Skøyteklubb den 1. Mar 2020

Søndag 1. mars gjennomførte klubben sitt klubbmesterskap etter at skøyteskolen hadde sin trening.

13 løpere stilte til løp og fikk visst frem sine ferdigheter på isen med en del unge nysgjerrige skøyteskolebarn og foreldre på tribunen.

Utrolig gøy å se så mange flinke barn og unge vise frem sine ferdigheter. Det ligger mye hardt arbeid bak hver piruett, hopp og kombinasjoner som utføres på skøytene.

Tusen takk til alle foreldre og trenere som stiller opp for våre unge løpere og de som går på skøyteskolen.

Neste år har vi sikkert enda flere ivrige unge løpere som får vist seg frem.

Poengscore og premieutdeling blir først senere på våren på en klubbkveld. Nærmere informasjon om det kommer til alle.

Her kan du se noen klipp fra løpene:0 Kommentar

Ny "LOV FOR BÆRUM SKØYTEKLUBB" ( BSK vedtekter)

Postet av Bærum Skøyteklubb den 27. Feb 2020

Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov.

LOV FOR BÆRUM SKØYTEKLUBB (vedtekter), Stiftet 28.4.1975, vedtatt av styremøtet 27.2.2020, med senere endringer av vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019.

2020-01-01 BSK Vedtekter etter ny lovnorm.pdf


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline