Forsinket juleavslutning for konkurranse løpere

Postet av Bærum Skøyteklubb den 10. Jan 2022

Dessverre ble både juleavslutning for konkurranse løpere og skøyteskolen avlyst før jul på grunn av de innskjerpede Corona tiltakene. Med noe lettelser over nyttår arrangerte vi en liten avslutning av juleshowet for de eldste 9 januar. Se en liten video her med oppsummering fra showet. 


Vi ønsker samtidig alle sammen riktig godt nyttår og minner om at skøyteskolen starter neste søndag den 16.  0 Kommentar

Juleshow for Skøyteskolen 19.12 dessverre avlyst

Postet av Bærum Skøyteklubb den 17. Des 2021

Vi har fått nye anbefalinger fra Bærum kommune om fritidsaktiviteter for barn, i tillegg til at alle barneskolene har gått over til hjemmeskole med virkning fra i 16.12. For oss innebærer det at vi velger å følge anbefalingene og avlyse juleshowet for skøyteskolen denne gangen.

Det er veldig leit å måtte gå til dette steget, men vi syns også det er viktig å forsøke å holde seg frisk og fin til jul og nyttår. Vi forsøker å finne en anledning til å lage en oppvisning på nyåret så fort det lar seg gjøre. Diplomer og merker vil også bli utdelt da.


0 Kommentar

Påmelding til Skøyteskolen vinter 2022

Postet av Bærum Skøyteklubb den 17. Des 2021

Nå er det åpnet for påmelding til Skøyteskolen Vinter 2022 med oppstart 16 januar. Les mer og meld dere på her: 

Skøyteskolen (bsk-kunstlop.no) 
0 Kommentar

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021 I BÆRUM SKØYTEKLUBB // 2. mars kl 18

Postet av Bærum Skøyteklubb den 24. Jan 2021

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021 I BÆRUM SKØYTEKLUBB 

Møtested: Digitalt på Teams evt om mulig Bærum idrettspark (planlagt – vil bekreftes) 

Tid: Tirsdag 2.mars 2021 kl 18:00 - 20:00

NB! Det er sendt invitasjon til teams-møte digitalt til alle registrerte medlemmer i 2020-21.

Foreløpig saksliste:

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

(Betalt medlemskap, fyller 15 i 2020 eller eldre, vært medlem mer enn 1 måned.)

2.         Velge dirigent.

3.         Velge protokollfører.

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.         Godkjenne innkallingen.

6.         Godkjenne saklisten.

7.         Godkjenne forretningsorden.

8.         Behandle idrettslagets årsberetning.

9.         Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontroll-utvalgets beretning / revisors beretning. 

10.       Behandle forslag og saker.      

11.       Fastsette medlemskontingent, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter til styret.

12.       Vedta idrettslagets budsjett.

13.       Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14.       Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, tre styremedlem og to varamedlemmer.

b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem (nytt fra 2020). 

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Har du ikke mottatt innkalling på e-post, vennligst send melding til bskposten@gmail.com for invitasjon. Gjelder også nye medlemmer etter 23/1-21

Vel møtt! 

Med vennlig hilsen 

Styret i Bærum skøyteklubb


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline